Usługi

 • kompleksowa obsługa oraz przygotowanie ceremonii pogrzebowych różnych wyznań w tym świeckich
 • zabezpieczanie osób zmarłych z miejsca zgonu
 • kremacje
 • ekshumacje
 • organizacja styp
 • sprzedaż trumien, urn, krzyży, tabliczek
 • sprzedaż wieńców oraz wiązanek
 • sprzedaż garderoby dla osób zmarłych
 • własna sala pożegnań
 • profesjonalna higiena i kosmetyka pośmiertna
 • przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy
 • budowa grobów murowanych
 • rozbiórka i utylizacja nagrobków
 • krajowy oraz międzynarodowy transport osób zmarłych
 • oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych
 • sprzedaż i montaż obramowań na grób

Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość ustalenia wszelkich formalności pogrzebowych po godzinach urzędowania biura.