Etapy Formalności

ETAPY FORMALNOŚCI POGRZEBOWYCH

  1. Urząd Stanu Cywilnego (USC) – w miejscowości, w której nastąpił zgon osoby zmarłej, bądź USC, któremu podlega dana miejscowość.

Do otrzymania aktu zgonu wymagana jest karta statystyczna zgonu od lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. Obecnie USC wydaje jeden bezpłatny egzemplarz aktu zgonu, każdy kolejny jest płatny w kwocie 22 zł. Jeden akt zgonu w imieniu rodziny zostanie przekazany do celu aplikowania o zasiłek pogrzebowy.

2. Nasze biuro – ul. Witkowice 5, Kołobrzeg – komplet dokumentów z USC, legitymacja emeryta/rencisty, dowód osobisty osoby, która będzie załatwiać formalności. W biurze ustalamy z rodziną termin ceremonii pogrzebowej oraz szczegółowy jej przebieg.

3. Biuro parafialne – z ustaloną datą i godziną ceremonii pogrzebowej należy udać się do parafii osoby zmarłej celem powiadomienia księdza oraz ustalenia terminu Mszy Świętej. Ustalony termin nabożeństwa pozwoli nam w Państwa imieniu przygotować nekrologi, które rozwieszamy na terenie miasta Kołobrzeg.  

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.